วิธีแก้ปัญหาในการติดตั้งระบบบริหารงบประมาณไม่ได้

ในการใช้งานระบบบริหารงบประมาณในแต่ละหน่วยงานย่อมมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของผู้ใช้ระบบสารมารถเกิดขึ้น

ได้หลายปัจจัย เช่น ปัญหาของระบบปฏิบัติการ ปัญหาของวันเวลา เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้การใช้งานระบบเกิดความล่าช้า และความไม่ถูกต้องของการใช้งาน

ซึ่งในการติดตั้งระบบบริหารงบประมาณของผู้ใช้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาขึ้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหานั้นตามขั้นตอนดังนี้ได้เลย

  • เมื่อคลิกที่ setup โปรแกรมแล้วระบบปรากฏหน้าจอดังนี้ให้ทำการแก้ไขตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สาเหตุเกิดจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีการติดตั้งระบบอยู่ก่อนหน้าแล้ว ระบบจึงให้ทำการลบตัวเก่าออกก่อนแล้วค่อยติดตั้งตัวใหม่ ลงไป ซึ่งขั้นตอนการลบโปรแกรมมีดังนี้

  • ไปที่ Start  Menu แล้วไปที่  Control Panel     จากนั้นเลือก      Programs and Features ดังภาพ

 

  • เมื่อทำการดับเบิ้ลคลิกที่ Programs and Features แล้วก็จะปรากฏหน้าจอข้อมูลโปรแกรมต่างๆในเครื่อง ให้ทำการหาโปรแกรม finance_project ดังภาพ

  • เมื่อทำการคลิกที่ finance_project แล้วให้คลิกที่ Uninstall/Change เพื่อทำการลบการติดตั้งโปรแกรมเก่าที่เคยติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อคลิกที่ปุ่ม Uninstall/Change แล้วก็จะปรากฏหน้าจอ

  • เมื่อปรากฏหน้าจอนี้ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม OK  เป็นอันเสร็จเรียบร้อย  จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งระบบ