วิธีแก้ปัญหาเมื่อติดตั้ง Application แล้วระบบแจ้งเตือนว่า Application cannot be started. Contact the application vendor.

วิธีแก้ปัญหาเมื่อติดตั้ง Application แล้วระบบแจ้งเตือนว่า Application cannot be started. Contact the application vendor.

ทุกครั้งที่ผู้ใช้ได้ทำการติดตั้ง application บนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วระบบแจ้งเตือนว่า application cannot be started. Contact the application vendor. ให้ผู้ใช้ทำการแก้ไขปัญหาการติดตั้งตามขั้นตอนดังนี้

1. เมื่อผู้ใช้งานดาวน์โหลด Application มาแล้วทำการ setup โปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์ แล้วระบบแจ้งเตือนดังภาพ ให้ทำการแก้ไขปัญหาดังนี้

 

 

 

 

2. เข้าไปที่ Start Menu     แล้วเลือกที่  My  Computer

3. จากนั้นก็จะปรากฏหน้าจอให้เลือก  ให้ทำการเลือกที่ Local Disk (C:) ดังภาพ

4. เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ Disk C แล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Folder User ดังภาพ

5. จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Folder ชื่อผู้ใช้ประจำเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

หมายเหตุ  Folder ผู้ใช้จะเป็นสำหรับ “ผู้ใช้” ที่ลงชื่อเข้าใช้พีซีเครื่องนั้น

6. จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Folder App Data ดังภาพ

7. จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Folder Local ดังภาพ

8. จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Folder Apps ดังภาพ

9. จากนั้นก็ให้ทำการลบ Folder 2.0 ออกเลย ดังภาพ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน แล้วทำการติดตั้ง Application ใหม่อีกครั้งได้เลย

หมายเหตุ เมื่อต้องการแสดง Folder ที่ซ่อนไว้ให้กดปุ่ม “Alt”  เป็น Tool   แล้วเลือก   Folder Options  คลิกที่แท็บมุมมอง

เลือกปุ่มตัวเลือกสำหรับ “แสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนไฟล์และไดรฟ์”