การลบเสียงรบกวนด้วยโปรแกรม Adobe Audition

การลบเสียงรบกวนด้วยโปรแกรม Adobe Audition

     แม้เราจะป้องกันการเกิดเสียงรบกวนในขณะบันทึกเสียงให้ดีแล้ว แต่ก็อาจป้องกันเสียงรบกวนไม่ได้ทั้งหมด มีเสียงหลายแบบที่คุณอยากตัดออกจากไฟล์ที่จะใช้ ซึ่งก็ทำได้หลายวิธีด้วยกัน แต่ต้องทำใจก่อนว่าถึงจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือดีขนาดไหน แต่บางเสียงก็ลบไม่ได้ หรือลบได้แต่กระทบต่อคุณภาพเสียงของทั้งไฟล์ บทความนี้จะพูดถึงวิธีจัดการเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในเสียงที่เราบันทึกมาแล้ว ด้วยโปรแกรม Adobe Audition

     ในการลบเสียงรบกวน จะแบ่งออกตามการใช้งาน Effect เป็นสองกลุ่ม คือ 1. Filter and EQ และ 2. Noise Reduction / Restoration

     1. Filter and EQ เราสามารถใช้ Effect Filter and EQ เพื่อลบความถี่รบกวนจากเสียงสะท้อนมาใช้ได้ โดยไปที่ เมนู Effect -> Filter and EQ  เลือกลบความถี่รบกวนได้ตามที่ต้องการ


     2. Noise Reduction / Restoration เราสามารถใช้ Effect Noise Reduction / Restoration เพื่อลบเสียงรบกวน เช่น เสียงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่นเสียงบรรยากาศรอบๆ ไมค์ เสียงขณะกลืนน้ำลาย เป็นต้น โดยไปที่ เมนู Effect -> Noise Reduction / Restoration -> Noise Reduction (process) คลิก “Select Entire File”


     เสียงรบกวนยังมีอีกหลายแบบ เมื่อเรารู้ว่าเสียงรบกวนที่เราเจอคืออะไร ก็เลือกใช้ Effect ให้เหมาะกับเสียงรบกวนนั้นๆ ซึ่ง effect ลบเสียงรบกวนส่วนใหญ่ ใส่แล้วมีผลต่อความใสและโปร่งของเสียง ดังนั้น ถ้าใช้ Effect ตัดเสียงรบกวน ให้ตั้งค่าการทำงานให้ส่งผลต่อเสียงอย่างเหมาะสม ค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ ฟัง จึงจะทำให้ได้เสียงที่ดี