การติดตั้ง Node.js บน Windows

Node.js คืออะไร และ ทำงานอย่างไร

Node.js คือ การเขียนโปรแกรมด้วย JavaScript ที่ฝั่ง Server แทน แต่การทำงานดั้งเดิมของ JavaScript คือการทำงานฝั่ง Client อย่างเดียว ความสามารถของ Node.js นั้นจะรวม Environment ต่าง ๆ เพื่อให้เราสามารถเขียนคำสั่ง JavaScript เก็บไว้ที่ฝั่ง Server ได้ด้วย โดยเราสามารถสรุปได้ว่า Node.js นั้น สามารถเป็นได้ทั้ง Web Server, Runtime และ อื่น ๆ ตามความสามารถที่ถูกพัฒนาขึ้นต่อไปในอนาคต จะเรียก Node.js ว่ามันก็คือ platform นั่นเอง

เนื่องจาก Node.js นั้นขึ้นชื่อในด้านความเร็วของการประมวลผล จึงทำให้ application ที่เขียนด้วย Node.js นั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมไปถึง application ที่จะช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นด้วย

node.js มีส่วนเสริม (module/library/plugin/package) มากมายในคำสั่ง npm (node.js Package Manager แต่หลังๆเรียกตัวเองแค่ JavaScript Package Manager) ประโยชน์ของมันก็คือ เราสามารถติดตั้ง package ต่างๆที่พิเศษๆได้ในคำสั่งเดียว เช่น ถ้าเราต้องการเขียน node.js ให้ทำงานกับ Web Socket ก็ไม่ต้องเขียนโค้ดยืดยาวกว่าจะทำงานได้ เราก็สั่งติดตั้ง npm install socket.io  แล้วเราก็แค่เรียนรู้เพิ่มอีกนิดว่า socket.io มันใช้งานยังไงเขียนคำสั่งแบบไหน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลด Node.js เวอร์ชั่น 8.11.3 LTS

เข้าไปที่ลิ้งค์ https://nodejs.org/ จากนั้นคลิกปุ่ม download เวอร์ชั่นที่ต้องการ ในที่นี้จะดาวน์โหลดเวอร์ชั่น 8.11.3 LTS ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่มียอดผู้ใช้งานมากที่สุด

ภาพตัวอย่างที่ 1 หน้าดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง Node.js

 

ขั้นตอนที่ 2 ทำการติดตั้งโปรแกรม

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการ ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ node-v8.11.3-x64.msi และ เริ่มต้นระบบติดตั้ง NodeJS และ คลิกที่ปุ่ม “Next”

ภาพตัวอย่างที่ 2 ระบบติดตั้ง Node.js

 

ภาพตัวอย่างที่ 3 การติดตั้งสำเร็จ

 

การติดตั้งจะคล้ายๆกับติดตั้งโปรแกรมทั่วๆ ไป ให้คลิกปุ่ม  “Next” เรื่อยๆ  แล้วคลิกที่ปุ่ม “Install”

เมื่อระบบติดตั้ง NodeJS สำเร็จแล้ว สุดท้ายกดปุ่ม “Finish” เพื่อปิดหน้าจอ

 

ขั้นตอนที่ 3 ทำการทดสอบการติดตั้ง Node.js เพื่อใช้งานคำสั่ง npm

หลังจากดาวโหลดและติดตั้งสำเร็จแล้ว เรามาทดสอบการติดตั้ง Node.js กันก่อน เพื่อความชัวร์ โดยหลัก ๆ แล้ว มี 2 คำสั่ง คือ “node -v” และ “npm -v”

เปิดโปรแกรม Command Prompt ขึ้นมา

ภาพตัวอย่างที่ 4 หน้าต่างโปรแกรม Command Prompt

ทดลองพิมพ์คำสั่ง “node -v” หรือ “npm -v”  หากสำเร็จ จะแสดงผลดังภาพ ซึ่งตัวเลขที่แสดงให้เห็น คือเวอร์ชั่นของ Node.js และ  JavaScript Package Manager ที่ติดตั้งในปัจจุบัน

ภาพตัวอย่างที่ 4 แสดงเวอร์ชั่นของ node.js และ npm

หากป้อนคำสั่งแล้วมีเวอร์ชั่นแสดงตามภาพ แสดงว่าตอนนี้เราสามารถใช้งาน Node.js ได้แล้ว ซึ่งต่อไปเราจะมาทำการทดสอบเขียนโปรแกรมด้วย Node.js ในบทความถัดไป

 

อ้างอิง
https://beyourcyber.com

https://drivesoftcenter.net